Leder applikasjonsutvikling og dataanalyse

Hafslund E-CO sitt strategiske hovedmål er å være Norges fremste fornybarprodusent. For å nå målet er digitalisering og verdiskaping basert på datatilgjengelighet og analyse definert som en av de viktigste suksessfaktorene. Produksjonsselskapet skal bli Norges ledende vannkraftmiljø i å implementere digitale prosesser og verktøy for å utnytte potensialet i innsamlede data.

Vi er i startgropen av vår digitale reise med en rekke spennende prosjekter i gang; pilot på digital tvilling av kraftverk, innsamling og analyse av sensordata for prediksjon av vedlikehold og mobile IT-løsninger i kraftverkene. Verdiskaping for sluttbruker står sentralt i alle prosjekter, og teamene består av brukere og utviklere som sammen utvikler løsninger ved bruk av smidig metodikk. Et viktig område innen digitalisering i Hafslund E-CO er å sikre at livedata blir forstått og transformert til bedre beslutningsgrunnlag for krafthandel. I løpet av vinteren starter utviklingen av en ny og fremtidsrettet dataplattform hvor alle selskapets kjernesystemer skal kobles sammen og kombineres med ny teknologi.

IT og digitalisering i konsernet vil bestå av fire enheter; Arkitektur og prosjektledelse, IT-drift og brukerstøtte, Infrastruktur samt Applikasjonsutvikling og dataanalyse. Til å etablere og lede en innovativ og smidig digitaliseringsorganisasjon søker vi nå:

LEDER APPLIKASJONSUTVIKLING OG DATAANALYSE

Du vil lede en IT-utviklingsavdeling som skal levere IT-systemer for god samhandling og effektiv forretningsdrift for alle enheter i konsernet. Herunder utvikling av en applikasjonsportefølje som øker forretningens effektivitet og leveranseevne, samt støtte forretningsområdene og digitaliseringsprosjektene med utviklingskompetanse og dataanalyse.

Avdelingen vil få ansvar for å designe og utvikle konsernets virksomhetskritiske løsninger, dataplattform, digitale verktøy og applikasjoner, samt forvaltning av disse. Det vil foregå svært mange spennende prosjekter i parallell og vi vil utnytte partnere og leverandører for å videreutvikle kompetanse og løsninger.

For å lykkes med dette må du ha evnen til å kombinere forretningsforståelse med teknologiforståelse og kontinuerlig se etter forbedringer. Du er endringsorientert og evner å skape entusiasme for nye og innovative løsninger både i teamet ditt og i organisasjonen forøvrig. Vi tror du har utdannelse på Masternivå i IT eller ingeniørfag og solid erfaring med å lede endrings- og innovasjonsprosesser og smidige utviklingsteam.

Du vil få ansvar for kompetanseutvikling, ressursstyring og rekruttering til avdelingen, samt etablering av metodikk og prosesser. Lederen vil også ha resultatansvar for enheten og sitte i IT- og digitaliseringsledergruppen. Avdelingen vil være lokalisert i Oslo, Lillehammer og på Gol, så noe reising må påregnes.

Vi vet at det ikke er lite vi spør om. I retur tilbyr vi vide rammer og en synlig, premissgivende lederposisjon i et av Norges ledende kraftkonsern.  Vi er en sentral aktør i det grønne skiftet og elektrifisering av storbyen. Vi har høy endringstakt og høyt fokus på ny teknologi, digitalisering, innovasjon og forbedring. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig konkurransedyktige betingelser.

Søknader vurderes og kandidater kalles inn fortløpende i prosessen. Søknad og CV sendes til soknad@reflecto.no.

For mer informasjon, ta kontakt med Rie Hurlen Larsen (468 78 678) eller Bettina Schultz Seljelid (47 07 82 43) i Reflecto AS.

Om Hafslund E-CO

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte i Hafslund E-CO på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. I tillegg til å drifte produksjonen av mer enn 20 TWh, eier Hafslund E-CO vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, gjennom datterselskapet, E-CO Energi. Disse vannkraftverkene produserer til sammen mer enn 17 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne nærmere 2,2 millioner mennesker med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund E-CO eier også 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og har dermed et betydelig eierskap innen flere forretningsområder som bredbånd og fjernvarme, i tillegg til eierskap til Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder.

Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund E-CO med innovasjon og forretningsutvikling for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Det gjøres både gjennom interne, innovative prosjekter, og investeringer og aktivt eierskap i start-ups som ligger lengst fremme på sitt felt. Hafslund E-CO har en klar vekstrategi, og skal vokse både organisk og gjennom konsolidering i årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet, hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Skriv ut