Ledige stillinger

For å sikre at selskapet når våre ambisiøse mål innenfor digitalisering, skal vi bygge et arkitekturteam som har ansvar for hele systemarkitekturen, fra infrastruktur til dataplattform og innovative applikasjoner. Som en konsekvens av endret trusselbilde og strengere krav til IT sikkerhet er det et behov for å styrke IT sikkerhetsfunksjonen i E-CO. Samtidig innebærer digitaliseringen en raskere endringstakt enn tidligere og stadig flere integrasjoner. Vi søker derfor nå:

Virksomhetsarkitekt, Systemarkitekt og CISO/IT sikkerhetsansvarlig

Vi søker også en lagermedarbeider i Hallingdal i 50 prosents stilling

Åpen søknad

Vi er alltid på utkikk etter å styrke staben med dyktige og interesserte medarbeidere. Her kan du sende inn en generell søknad. Alle som søker blir vurdert og får tilbakemelding.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Energi, som er en del av Hafslund E-CO konsernet, eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Selskapet har eierandeler i Oppland Energi, Vinstra kraftselskap, Opplandskraft, Embretsfosskraftverkene og NGK Utbygging.

Vi har avdelinger i Oslo, Hol, Gol, Aurland og Østfold. Arbeidsoppgavene er varierte og interessante og spenner over mange fagfelt. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Send inn generell søknad og CV på e-post: jobb@e-co.no

Skriv ut