Lån

Lenke til informsjon om E-CO i ABM-markedet (Alternative Bond Market)

E-CO Energi Holding AS 03/20 1,85% NO0010863293 Sertifikater
E-CO Energi Holding AS 12/22 4,35% NO0010664725 ECEN21 PRO Obligasjoner
E-CO Energi Holding AS 14/29 4,40% NO0010702947 ECEN22 PRO Obligasjoner
E-CO Energi Holding AS 15/30 2,80% NO0010734775 ECEN24 PRO Obligasjoner
E-CO Energi Holding AS 16/31 3,05% NO0010762909 ECEN27 PRO Obligasjoner

 

Skriv ut