Kraftverksområder

E-CO Energis virksomhet er organisert i fire kraftverksområder:

I tillegg har vi eierskap i noen andre kraftverk utenom disse kraftverksområdene.

Skriv ut