Koronaviruset – tiltak i Hafslund E-CO

Hafslund E-CO har som kraftprodusent iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

Hafslund E-CO følger tett retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og de rådene som myndighetene til enhver til anbefaler. Samtidig er det tett dialog med NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for å sikre forsyningssikkerheten.

– Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å forsøke å begrense smitte samtidig som vi tar grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund E-CO har iverksatt beredskapsorganisasjonen, som møtes jevnlig og diskuterer og iverksetter tiltak fortløpende. Konserndirektør Produksjon, Alf Inge Berget er beredskapsleder. Hafslund E-CO har beredskapsplaner for håndtering av pandemi, og disse er gjennomgått og brukes i beredskapsarbeidet.

Det er satt i verk tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Driftskritisk personell er flere steder delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Alle ansatte som kan ha hjemmekontor, jobber hjemmefra.

Iverksatte tiltak:

  • Beredskapsorganisasjonen er iverksatt og alle ansatte informeres løpende om smittesituasjonen og iverksatte tiltak.
  • Deltagelse på alle typer eksterne og interne fysiske arrangementer begrenses.
  • Digitale samhandlingsplattformer benyttes i størst mulig grad fremfor fysisk møte.
  • Alle ansatte som kan ha hjemmekontor, jobber hjemmefra.
  • Tjenestereiser begrenses kraftig og allerede planlagte reiser tas opp til ny vurdering. Også interne tjenestereiser begrenses til et minimum.
  • Alle egne kantiner er stengt.
  • Det er iverksatt tiltak for hyppigere renhold og desinfeksjon av dørhåndtak, kontaktflater etc.

Kontakt:

Per-Arne Torbjørnsdal, konserndirektør kommunikasjon og juridisk, per-arne.torbjornsdal@hafslundeco.no, 916 08 196.

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef, per.storm-mathisen@e-co.no, 982 55 406

Foto: CDC, Alissa Eckert

Skriv ut