Attraktiv arbeidsplass

Hafslund E-CO skal ha prinsipper som sikrer at selskapet er en attraktiv arbeidsgiver med et inkluderende arbeidsmiljø. Vi bestreber en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere med rett kompetanse. Bedriften skal være en sikker arbeidsplass, og ikke forårsake ulykker, skader eller tap.

Hafslund E-CO skal jobbe for:

HMS:

  • Sikre at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi
  • Ha et inkluderende arbeidsmiljø som vektlegger selskapets verdier
  • Sikre et arbeidsmiljø der mobbing og diskriminering ikke er akseptert og at de etiske retningslinjenes bestemmelser følges
  • Forebygge ulykker, skader og tap gjennom en god sikkerhetskultur

Kompetanse og rekruttering:

  • Ha fokus på deling, utvikling og overføring av kompetanse
  • Sørge for god opplæring og utvikling av riktig kompetanse i egen enhet
  • I rekruttering legge vekt på rett kompetanse, mangfold og god kjønnsbalanse
  • Ha konkurransedyktige og markedstilpassede betingelser samlet sett

Visste du at vi i Hafslund E-CO hadde null skader med fravær i 2018 og at sykefraværet kun var 2,2 prosent? Det viktigste for oss er at alle våre medarbeidere kommer uskadde hjem fra jobb.

Skriv ut