Gunstig låneopptak for E-CO Energi

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, har E-CO Energi Holding AS foretatt et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.

E-CO ENERGI HOLDING AS fortsetter å finansiere langsiktig virksomhet med lange løpetider til konkurransedyktige betingelser.

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, foretok E-CO Energi Holding AS et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.

Løpetid og volum fordeler seg som følger;
7 år – MNOK 290
10 år – MNOK 910
12 år  – MNOK 723
15 år – MNOK 848

Selskapet er godt tilfreds med nok en vellykket transaksjon i et lånemarked som over tid har vært både
kostnadseffektivt og tilgjengelig for den type kreditt E-CO representerer.

Kontakt:

Stine Rolstad Brenna, direktør for økonomi, finans og risikokontroll, mob. 928 03 456

Skriv ut