Faktura

Formater vi kan motta:

  • E-faktura, alle formater
  • E-post-faktura, PDF-format

E-FAKTURA

E-CO Energi har valgt å ta i bruk e-faktura, som nytt format for mottak og utsendelse av fakturaer. Med dette ønsker vi å styrke miljøprofilen vår og effektivisere arbeidsoppgaver knyttet til behandling av innkomne og utgående fakturaer.

Alle selskapene i tabellen under er åpne for mottak og utsendelse av e-faktura. Finn oss i ditt kunderegister hos Pagero Online eller kontakt din tjenesteleverandør for bestilling av routing om du benytter en annen leverandør enn Pagero. Selskapene som kan motta/sende e-faktura er:

Firma  Org.nr. Peppol-ID
E-CO Energi AS 976894677 9908:976894677
E-CO Energi Holding AS 976894871 9908:976894871
Oslo Lysverker AS 962942172 9908:962942172

 

TIL LEVERANDØRER

For å kunne effektivisere best mulig i alle ledd, har vi satt noen enkle krav, utover standard, som skal fylles ut på fakturaen. Disse er:

Krav Form Forklaring
Referanse Tre store bokstaver
Eksempel: «MBA»
Referansen tilsvarer fakturamottaker hos oss.
Om denne mangler: ta kontakt med bestiller.
IO (der dette finnes) Kun tall Om bestiller har oppgitt innkjøpsordrenummer bes dette påføres e-faktura
AO (der dette finnes) AO + tall Om bestiller har bestilt vha. arbeidsordre bes nummeret nevnes i fakturateksten

 

TIL KUNDER

Vi ønsker å sende e-fakturaer til dere. Ta kontakt slik at vi får lagt dere til i vårt register, samt registrert hvilke krav dere har satt.

E-post med denne informasjonen kan sendes til regnskap@e-co.no.

For mer informasjon om e-faktura til E-CO Energi se www.pagero.com/eco.

E-POST-FAKTURA

Om dere ikke har anledning til å sende oss e-faktura, ønsker vi å motta fakturaer, i PDF-format, til faktura@e-co.no.

OBS! 1 faktura m/vedlegg = 1 PDF-fil. Det skal ikke være flere fakturaer i én PDF-fil.

Nevnte e-postadresse er kun for fakturaer, som automatisk blir sendt videre til vårt fakturabehandlingssystem. Kommentarer vil ikke bli lest. Eventuelle økonomirelaterte henvendelser kan sendes til regnskap@e-co.no, andre spørsmål sendes energi@e-co.no.

 

Kontaktperson hos E-CO

Lina Grabauskiene, mobil: 925 36 692
Ta kontakt på epost regnskap@e-co.no

Skriv ut