Faktura

Formater vi kan motta:

  • E-faktura, alle formater
  • E-post-faktura, PDF-format

E-FAKTURA

Hafslund E-CO har valgt å ta i bruk e-faktura, som nytt format for mottak og utsendelse av fakturaer. Med dette ønsker vi å styrke miljøprofilen vår og effektivisere arbeidsoppgaver knyttet til behandling av innkomne og utgående fakturaer.

Alle selskapene i tabellen under er åpne for mottak og utsendelse av e-faktura. Finn oss i ditt kunderegister hos Pagero Online eller kontakt din tjenesteleverandør for bestilling av routing om du benytter en annen leverandør enn Pagero. Selskapene som kan motta/sende e-faktura er:

Selskap Org.nr. Peppol-ID
Hafslund E-CO Vannkraft AS
(tidligere E-CO Energi AS)
976894677 9908:976894677
Oslo Lysverker AS 962942172 9908:962942172

For e-faktura til Hafslund E-CO AS: https://www.pagero.no/project-pages/hafslund/

 

TIL LEVERANDØRER

For å kunne effektivisere best mulig i alle ledd, har vi satt noen enkle krav, utover standard, som skal fylles ut på fakturaen. Disse er:

Krav Form Forklaring
Referanse Tre store bokstaver
Eksempel: «MBA»
Referansen tilsvarer fakturamottaker hos oss.
Om denne mangler: ta kontakt med bestiller.
IO (der dette finnes) Kun tall Om bestiller har oppgitt innkjøpsordrenummer bes dette påføres e-faktura
AO (der dette finnes) AO + tall Om bestiller har bestilt vha. arbeidsordre bes nummeret nevnes i fakturateksten

 

TIL KUNDER

Vi ønsker å sende e-fakturaer til dere. Ta kontakt slik at vi får lagt dere til i vårt register, samt registrert hvilke krav dere har satt.

E-post med denne informasjonen kan sendes til regnskap@e-co.no.

E-POST-FAKTURA

Om dere ikke har anledning til å sende oss e-faktura, ønsker vi å motta fakturaer, i PDF-format:

OBS! 1 faktura m/vedlegg = 1 PDF-fil. Det skal ikke være flere fakturaer i én PDF-fil.

Nevnte e-postadresse er kun for fakturaer, som automatisk blir sendt videre til vårt fakturabehandlingssystem. Kommentarer vil ikke bli lest. Eventuelle økonomirelaterte henvendelser kan sendes til regnskap@e-co.no, andre spørsmål sendes post@hafslundeco.no.

 

Kontakt regnskap

Ta kontakt på epost regnskap@e-co.no

Skriv ut