Etiske retningslinjer

Vi i E-CO Energi er opptatt av å opptre på en skikkelig måte – i forhold til kolleger, leverandører, samarbeidspartnere og i lokalsamfunnet. Det er en viktig verdi som vi ønsker skal kjennetegne selskapet og bidra til et godt omdømme.

Hver og en av oss har et ansvar for at vi følger gjeldende lover og regler, og tilstreber å etterleve vårt verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Verdigrunnlaget omfatter verdiene engasjert, skikkelig og skapende. Disse ønsker vi skal kjennetegne våre holdninger og handlinger i vårt daglige virke.

Som en sentral samfunnsaktør i en bransje som angår veldig mange, kommer vi i kontakt med ulike miljøer og det er det viktig at vi opptrer ansvarlig. De etiske retningslinjene kan ikke fange opp alle situasjoner, men kan fungere som rettesnor og kompass der vi er i tvil. Det viktigste for å lykkes i dette arbeidet, er åpen dialog om hva som er rett og galt og at dilemmaer og tvil blir diskutert med nærmeste leder eller kolleger.

De etiske retningslinjene, som er godkjent av styret i E-CO Energi, skal ikke være gjemt bort i en skuff, men holdes aktuelle over tid. Det innebærer at de jevnlig inngår i kompetanse- og utviklingsprogrammer på alle nivåer og i medarbeidersamtaler. Det er gjennom åpen og aktiv dialog rundt problemstillinger at vi sammen sikrer at E-CO Energi fremstår skikkelig i enhver sammenheng.

Alf Inge Berget
Administrerende direktør

 

Etiske retningslinjer i E-CO Energi

Etiske retningslinjer for leverandører

Skriv ut