Vi støtter

E-CO Energis sponsorvirksomhet skal underbygge konsernets profil og bidra til at konsernet når de overordnede strategiske mål. Sponsoravtaler er et ledd i konsernets totalkommunikasjon og benyttes til profilering og relasjonsbygging overfor eksterne målgrupper. Sponsorengasjementet skal også ha som siktemål å bygge identitet og felleskap internt i konsernet. Sponsoratet skal være anerkjent i aktuelle målgrupper og det skal ha en naturlig link til E-CO Energi.

Samarbeidspartnere

Rode_kors_logoVi støtter Røde Kors. Samarbeidsavtalen går over tre år og støtten går til arbeidet med prosjektet Vann for livet og Hjelpekorpset.

Norsk_Luftambulanse_LogoE-CO Energi støtter Norsk Luftambulanse økonomisk og bidrar til å styrke kompetansen hos uttrykningsetatene i Hallingdal.

Zero-logo E-CO Energi støtter miljøstiftelsen Zeros arbeid. Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet.

Lokale idrettslag, -arrangementer og -talenter

Vi støtter lokale idrettslag i de lokalmiljøer der vi er representert:

Vi støtter også lokale idrettsarrangementer i regi av idrettslagene.  I tillegg støtter vi utvalgte talentfulle idrettsutøvere fra lokalmiljøene der vi er representert.

 

Skriv ut