E-CO har forlenget samarbeidsavtalen med Røde Kors

E-CO Energi bidrar til Røde Kors’ humanitære arbeid og ønsker samtidig å øke kunnskap og engasjement blant E-CO Energis ansatte.

E-CO Energi har signert en ny samarbeidsavtale med Røde Kors. Samarbeidet som startet i 2013 er nå forlenget frem til 2020. E-CO Energi vil være en prosjektpartner for Norges Røde Kors, hvor formålet med avtalen blant annet er å bidra til Røde Kors’ humanitære arbeid og samtidig øke kunnskap og engasjement blant E-CO Energis ansatte.

De økonomiske ytelsene skal fordeles på henholdsvis «Vann-for-livet»-prosjekter i Burundi og lokal beredskap i de kommunene der E-CO Energi har egne anlegg og kontorer. Rent vann gir færre sykdommer, og vannposter i landsbyen frigjør tid til mer produktive aktiviteter i hjemmet og på markene.

E-CO Energi ser frem til å samarbeide med de lokale hjelpekorpsene og dra nytte av deres kunnskap og kompetanse i eget beredskapsarbeid.

For E-CO Energi er det naturlig å velge Røde Kors som samarbeidspartner. Røde Kors er en profesjonell organisasjon som arbeider for fattige og utsatte i deres lokalsamfunn.

Torill Berdal, direktør for HR og kommunikasjon, E-CO Energi

E-CO Energi og Røde Kors ser frem til å fortsette det gode samarbeidet og til å utvikle aktiviteter sammen.

Skriv ut