E-CO feirer 125 år i 2017

E-CO Energi feirer at det er 125 år siden selskapets forløper Christiania Elektricitetsværk tente hovedstadens første elektriske gatelys i 1892. Jubileet vil markeres gjennom flere arrangementer gjennom hele året.

13. desember 1892 ble de første elektriske gatelys tent i Oslo sentrum. Dette markerte begynnelsen på en 125 år lang historie der selskapet har utviklet og levert ren kraft til glede for innbyggere, eiere, vertskommuner og ansatte. Selskapet har i perioden hatt flere navn. Det startet som Christiania Elektricitetsværk og fikk senere navnene Oslo Lysverker, Oslo Energi og siden 2001 E-CO Energi. Les mer om historien.

Gjennom hele 2017 vil jubileet markeres med jubileumsprofil og ulike arrangementer. Det skal også gis ut en jubileumsbok om E-COs nyere historie (siste 25 år).

Vi er stolte av den lange historien og de betydelige verdiene som er skapt siden 1892, men vil også bruke jubileet til å se fremover på den avgjørende rollen vannkraften kan spille i det grønne skiftet.

Følg oss gjennom året og få informasjon om de ulike jubileumsaktivitetene. Vi gleder oss.

Godt jubileumsår!

Skriv ut