E-CO Energi Holding AS inviterer til investormøter

E-CO har tildelt DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, SEB og Swedbank mandat til å arrangere investormøter i forbindelse med mulige utstedelser av obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.

E-CO Energi Holding AS («E-CO») referer til pressemelding 26. april 2017 hvor E-CO kommer til å erverve 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut av dette selskapet. I den anledning har E-CO tildelt DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, SEB og Swedbank mandat til å arrangere investormøter i forbindelse med mulige utstedelser av obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Stine Rolstad Brenna, CFO, tel: +47 92 80 34 56

Skriv ut