E-CO Energi AS skifter navn til Hafslund E-CO Vannkraft AS

Som følge av at Hafslund, E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft nå er blitt Hafslund E-CO, er det gjort noen endringer av foretaksnavn. E-CO Energi AS skifter navn til Hafslund E-CO Vannkraft AS og Eidsiva Vannkraft AS skifter navn til Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS. Til daglig vil all virksomhet fremstå som Hafslund E-CO.

 

I de sammenhenger hvor det er nødvendig å benytte formelle foretaksnavn, eksempelvis ved fakturering, avtaleinngåelser etc., så skal følgende foretaksnavn benyttes:  

Organisasjonsnummer Tidligere foretaksnavn Nytt foretaksnavn
976894677 E-CO Energi AS Hafslund E-CO Vannkraft AS
887396752 Eidsiva Vannkraft AS Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS
920596509 Hafslund E-CO AS Ingen endring

Endringene er vedtatt på generalforsamling i de respektive selskaper og er meldt til Brønnøysundregistrene.

Inntil felles posthåndtering og sentralbord er på plass vil følgende kontaktinformasjon gjelde:

Navn Postadresse Sentralbord
Hafslund E-CO AS Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO
22 43 50 00
Hafslund E-CO Vannkraft AS
(tidligere E-CO Energi AS)
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
24 11 65 00
Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS
(tidligere Eidsiva Vannkraft AS)
Postboks 4100
2307 Hamar
06262

Hafslund E-CO Vannkraft AS eies 57,2 prosent av Hafslund E-CO AS og 42,8 prosent av Eidsiva Energi AS. Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS er et heleid datterselskap av Hafslund E-CO Vannkraft AS.

Kontakt:

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef Hafslund E-CO
per.storm-mathisen@e-co.no, mobil 982 55 406.

Skriv ut