Dårlig is i fjellet

Skiftende vær og flere mildværsperioder har ført til dårlig is i fjellet i Hallingdal og Aurland. Folk bør være varsomme ved opphold på og ved regulerte og uregulerte vann.

Det kom en del snø i perioden før isen hadde lagt seg slik at iskvaliteten er dårlig, og det er lite stålis. I tillegg har regn, selv høyt til fjells, tæret på den isen som er.

Det er lokale variasjoner, men vi observerer generelt dårlig is på alle regulerte vann. Dette gjelder for øvrig også uregulerte vann. Generelt bør folk være særlig oppmerksomme på inn- og utløpsoser og råker langs land.

E-CO Energi er i ferd med å skilte og sette opp sperregjerder der vi er ansvarlig for den type sikring. Flere steder er det foreløpig ikke stikket løyper.

Ha en god tur, følg merkede løyper og respekter skilting.

NVE legger ut ismelding på sine nettsider. Ismeldingen gjelder for persontrafikk på islagte vann og baserer seg på målinger fra et avgrenset utvalg steder. Informasjonen er generalisert for større områder. Det vil alltid være lokale variasjoner som ikke fanges opp av meldinga.

Se NVEs nettsider om svekka is eller gå direkte til NVEs karttjeneste www.iskart.no for oppdaterte iskart.

 

Kontaktpersoner

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef, per.storm-mathisen@e-co.no, 982 55 406.

Skriv ut