Kontaktinformasjon

Sentralbord: 24 11 65 00
Presse og media
Vakttelefon vassdrag:  951 82 022 –  Kun vesentlige hendelser i vassdraget  og  spørsmål vedrørende regulering av magasiner og vannføring.

Klikk på kartene for lenke til Google kart.

Hovedkontor:
Hafslund E-CO AS
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO
Besøksadresse: Harbitzalléen 5
E-post: post@hafslundeco.no

Org.nr. 920 596 509

Informasjon om e-faktura

Lillehammer:

Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS
(tidligere Eidsiva Vannkraft)
Industrigt. 45
2619 Lillehammer

Org.nr. 887 396 752
Informasjon om e-faktura Innlandet

Aurland:
Hafslund E-CO
Vassbygdi
(Direkte postadresse:
Postboks 63, 5741 Aurland)
 
Gol:
Hafslund E-CO
Heradvegen 6
3550 GOL
 
Hol:
Hafslund E-CO
Hovsvegen 191
3577 HOVET
 
Askim:
Hafslund E-CO
Kykkelsrudveien 100
1815 ASKIM

 

Skriv ut