Innlandet

Svorkmo Kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Orkdal kommune i Trøndelag. Kraftverket utnytter ett 99 meter fall i elven Orkla fra et inntak ved Bjørset i Meldal til Hongslo ved Svorkmo.

Innlandet er det største kraftverksområdet i Hafslund E-CO med en samlet produksjon på 7,5 TWh. Kraftverksområdet driver drift og vedlikehold og fysisk produksjonsplanlegging av 39 kraftverk i Hedmark, Gudbrandsdalen og Dokka. I tillegg forvalter organisasjonen 27 reguleringsanlegg og syv overføringer i Glomma- og Lågenvassdraget for GLB.

Kraftverksområdet er delt inn i fire delområder: Gudbrandsdal, Lillehammer/Dokka, Nord og Sør Østerdal.

De største pågående utbyggingsprosjektene i konsernet foregår i Innlandet, Nedre Otta i Gudbrandsdalen og Tolga i Østerdalen.

Kraftverksjef Innlandet


Leo Sørbye
Mobil: 990 99 179
E-post: leo.sorbye@eidsiva.no