Innlandet

Svorkmo Kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Orkdal kommune i Trøndelag. Kraftverket utnytter ett 99 meter fall i elven Orkla fra et inntak ved Bjørset i Meldal til Hongslo ved Svorkmo.

Innlandet er en viktig del av E-CO Energis produksjonsportefølje, noe som er ytterligere forsterket etter at Eidsiva Vannkrafts kraftverk er blitt en del av selskapet. Totalt omfatter E-COs eierinteresser i innlandet 47 kraftstasjoner med en årlig produksjon på nesten 10 TWh. E-COs andel er ca. 7 TWh.

 

Oslos engasjement i innlandet startet med etableringen av Vinstra Kraftselskap i 1946. Senere har vi deltatt i etableringen av Opplandskraft i 1954 og rundt år 2000 overtok E-CO majoriteten i selskapet Oppland Energi. Senere har E-CO deltatt i Øvre Otta-utbyggingen, oppgraderinger i Nedre Vinstra og nytt kraftverk i Rendalen, og i utbyggingen av Rosten kraftverk. For tiden deltar E-CO i utbyggingen av Nedre Otta i Gudbrandsdalen og Tolga i Østerdalen.