Innlandet

Innlandet er en viktig del av E-CO Energis produksjonsportefølje. Totalt omfatter E-COs eierinteresser i innlandet 20 kraftstasjoner med en årlig produksjon på vel 6 TWh. E-COs andel er ca. halvparten, 3 TWh.

Oslos engasjement i innlandet startet med etableringen av Vinstra Kraftselskap i 1946. Senere har vi deltatt i etableringen av Opplandskraft i 1954 og rundt år 2000 overtok E-CO majoriteten i selskapet Oppland Energi. Senere har E-CO deltatt i Øvre Otta-utbyggingen, oppgraderinger i Nedre Vinstra og nytt kraftverk i Rendalen, og i utbyggingen av Rosten kraftverk. For tiden deltar E-CO i utbyggingen av Nedre Otta i Gudbrandsdalen og Tolga i Østerdalen.

E-CO har vært en pådriver for å få til en mest mulig kostnadseffektiv optimal drift i Innlandet. Gjennom en tjenestekjøpsavtale driftes alle anleggene i Innlandet av Eidsiva Vannkraft.