Hallingdal

Hol 1 er det eldste av i alt ni kraftverk E-CO har i Hallingdal og Hemsedal. Kraftverket utnytter vannet i to vannstrenger og har en installert kapasitet på 220 MW.

I 1949 ble Francis-turbinen med verdens til da største fallhøyde satt i drift. Stedet var Hallingdal, og kraftstasjonen var Hol 1.

Gjennom et system av tunneler blir vannet ført til stasjonen. Den lengste tunnelen i Holsutbyggingen er 17 kilometer lang, og har et tverrsnitt på 5 meter. Fallet ned til stasjonen er 400 meter. Dette gir et voldsomt vanntrykk. Dimensjonen på utbyggingen vakte stor begeistring i samtiden. Den ble et symbol på den moderne teknikks enorme muligheter.

I 1953 fortsatte prosjektet med byggingen av Hol 2 og Hol 3. Disse stasjonene ble bygget på en helt ny måte, de ble bygget fullstendig inne i fjellet. På den måten ble de nærmest usynlige. Etter hvert kom også turen til elva Hemsil som renner gjennom Hemsedal. Kraftverket Hemsil 1 ble lagt midtveis oppe i Hemsedal, mens Hemsil 2 ble lagt til Gol. Øverst i dalen ligger de to minste kraftverkene, Brekkefoss og Gjuva.

Siste delen av utbyggingen av Hallingdalsvassdraget, omfattet det store fallet som utgjøres av Usta og hovedelven mellom Strandefjorden og Nes. Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på overt tre mil og et tverrsnitt på 8×8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden.

Magasinene i Hallingdal rommer til sammen 1600 millioner kubikkmeter vann. Totalt sett leverer anlegget 4 milliarder kWh i et normalår. Med dette er Hallingdals fagre fjellområder lverandør av energi til 200 000 eneboliger i Norden.

På Gol ligger også kraftsentralen som fjernstyrer produksjonen i et stort antall krafverk i Norge.

Energiproduksjon i et vakkert naturområde

I Norge er vi kjent for å være nært knyttet til naturen. Å gå tur er et begrep som de aller fleste av oss har et positivt forhold til. Vi er opptatt av å bevare naturen, og vi bruker den til fritid og rekreasjon.

De vakre fjellen i Hallingdal byr på mer enn naturopplevelser. De er også et viktig produksjonsområde. Regndråpene som faller i disse naturskjønne omgivelsene blir til den energi som kreves for å opprettholde vårt moderne liv.

Til å være en av våre større industrier, krever produksjon av vannkraft i dag svært lite synlige inngrep i naturen. Den foregår dessuten fullstendig uten forurensing. Våre største produksjonsområder er faktisk blant landets mest populære turistområder.

Kraftverksjef Hallingdal

Stein Ove Helberg
Mobil: 928 11 974
E-post: steinove.helberg@e-co.no