Glomma

Solbergfoss kraftverk er et vannkraftverk i Glomma i Askim kommune i Østfold fylke. Kraftverket utnytter de fem fossefallene mellom Solbergfoss og Mørkfoss ved utløpet av Øyeren, til sammen et fall på 20 meter.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi 90 prosent av Hafslunds vannkraftproduksjon. De resterende 10 prosentene eies av Svartisen. Vannkraftvirksomheten er integrert inn i E-COs produksjonsvirksomhet og utgjør sammen med Solbergfoss Glomma kraftproduksjonsområde med ni kraftverk med en samlet produksjon på over 4 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 200 000 husstander.

Alle kraftverkene i dette området er elvekraftverk, som kjennetegnes av store vannmengder og lav fallhøyde. Det er små muligheter til å regulere vannføringen, ettersom den totale magasin-kapasiteten i vassdraget bare er cirka 15 prosent av årlig tilsig. Produksjonen kan i svært liten grad styres gjennom magasinering og tapping, men følger vannføringen i elva, med de begrensninger som følger av reguleringen av vassdraget. Nedbørfeltet dekker en sjettedel av Norges areal og strekker seg fra Skjåk i nordvest og Røros i nordøst til Sarpsborg i sør.

Det er de siste årene lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i kraftverkene for å øke ytelsen og levetiden. For tiden påpår det en stor utvidelse med en helt ny kraftstasjon på Vamma kraftverk.

Kraftverksjef Glomma

Tord Wethelund
Mobil: 977 47 912
E-post: Tord.Wethelund@e-co.no