Aurland

Aurland 1 er E-COs største kraftverk, og Norges tredje største. Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner.

Et gigantanlegg i verdensmålestokk

Når du kommer til Aurland første gang, er det sannsynligvis de dramatiske fjellene du fester deg ved. Hvert år kommer et stort antall turister hit på jakt etter naturopplevelser.

Men du kan se Aurland på to måter. Aurland har enorme vannressurser med et betydelig antall ferskvann spredt utover store fjellområder. Her er det i tillegg store fallhøyder. Utnytting av disse vannressursene har gjort Aurland til en av Norges rikeste kommuner.Kraftutbyggingen i Aurland startet sommeren 1969. Aurland var på den tiden uten veiforbindelse. Bygging av veier måtte derfor skje først. Det ble bygd mer enn 160 kilometer med anleggsvei gjennom svært vanskelig terreng. Der det ikke var mulig å bygge vei, tok de i bruk noe helt nytt den gangen: Helikopter.

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjordbunnen.

Prosjektet var gigantisk i verdenssammenheng. 37 fjellvann var med i utbyggingen. Det ble bygget 11 demninger og 11 bekkeinntak. Da alle de fem kraftverkene sto ferdig i 1989, produserte de til sammen 2,6 TWh. Dette utgjør nær 30 prosent av E-COs samlede årsproduksjon i dag.

Aurlandsdalen er fremdeles en perle i norsk natur, mye takket være innsats fra miljøvernerne. Idyllene er de samme, og tilreisende og fastboende kan nyte naturen som tidligere. Fiskemulighetene er også godt tatt vare på i elvene som er bygget ut. E-COs eget oppdrettsanlegg i Aurland setter årlig ut 30 000 sjøørret og 10 000 laks. I selve Aurlandsdalen merker man lite til en av de største kraftutbyggingene landet vårt har sett.

Kompetanse videreført av oljeindustrien

Regndråpene som faller i Aurlands naturskjønne omgivelser omgjøres til den energi som kreves for å opprettholde vårt moderne liv. Våre fjell er paradoksalt nok også våre produksjonsområder. Anleggene i Aurland står fortsatt som en av de mest vellykkede utbygginger i moderne tid.

Men utbyggingen skulle vise seg å få enda større betydning for Norge. Ekspertisen man tilegnet seg har i ettertid vært en verdifull norsk eksportvare. Den kunnskap og kompetanse som man utviklet innen betong og fjellteknologi var delvis grunnleggende for dne norske oljeindustrien, som ble basert på støpte betongplattformer.

Oppgradering

Mellom 2003 og 2007 ble de tre aggregatene i Aurland 1 oppgradert fra 250 til 300 MVA og installert effekt fra 225 til 280 MW. Oppgraderingen ga også noe økt virkningsgrad som har medført en økt årlig produksjonsevne på 12 GWh.

Kraftverksjef Aurland

Knut Helge Kjærvik
Mobil: 907 39 574
E-post: knuthelge.kjaervik@e-co.no