Andre kraftverk

Embretsfoss ligger Drammensvassdraget i Åmot i Modum kommune i Buskerud fylke.

I tillegg til de fire kraftverksområdene Aurland, Hallingdal, Innlandet og Glomma har E-CO Energi eierskap i flere andre kraftverk. De fleste av disse er driftet av personellet i E-CO Energi. Embretsfoss driftes av Glitre og Uvdalskraftverkene av Skagerak Kraft.