Andre kraftverk

Embretsfoss ligger Drammensvassdraget i Åmot i Modum kommune i Buskerud fylke.

I tillegg til de fire kraftverksområdene Aurland, Hallingdal-Valdres, Innlandet og Glomma har Hafslund E-CO eierskap i flere andre kraftverk, som driftes av andre. Embretsfoss driftes av Glitre og Begna og Uvdalskraftverkene av Skagerak Kraft.