Bytteforhold i avtaleutkastet avklart

Det vises til børsmelding av fredag 8. mars 2019. Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO har nå kommet til enighet om bytteforhold i utkast til avtale om sammenslåing av selskapene.

En eventuell transaksjon vil dermed innebære følgende:

Hafslund E-CO blir eier av 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi og de øvrige 50 prosent av aksjene vil eies av Innlandet Energi Holding – et selskap som vil eies av dagens eiere i Eidsiva Energi
Eidsiva Energi blir eier av 100 prosent av aksjene i et gjeldfritt Hafslund Nett, som sammen med Eidsiva Nett vil danne et nytt nettselskap.

Eidsiva Vannkraft blir overført gjeldfritt til E-CO Energi, og blir del av et felleseid kraftproduksjonsselskap hvor Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding) blir eier av 57,2 prosent og Eidsiva Energi 42,8 prosent av aksjene. Ettersom Hafslund E-CO blir eier 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, vil Hafslund E-COs samlede eierskap i produksjonsselskapet bli 78,6 prosent. Det felleseide produksjonsselskapet vil ha en årlig normalproduksjon på om lag 14,9 TWh.

Hafslund E-COs kraftverk i Hafslund Produksjon Holding (HPH) holdes utenfor transaksjonen. HPH skiller seg fra de øvrige kraftverkene i transaksjonen ved at de er i en konsesjonsrettslig særstilling (ukonsederte). Hafslund E-CO sitt eierskap til 90 prosent av aksjene i disse kraftverkene gjennom E-CO Energi Holding vil derfor bli videreført. HPH har en årlig normalproduksjon på om lag 3,4 TWh.

Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019.

E-CO Energi AS

Oslo, 14. mars 2019

For ytterligere informasjon:

Konstituert konserndirektør Økonomi og finans i Hafslund E-CO | CFO, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslundeco.no

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt Per-Arne Torbjørnsdal: tlf. 916 08 196, e-post: Per-Arne.Torbjornsdal@hafslundeco.no

Skriv ut