Bli med på Produksjonsteknisk konferanse 4.-6. mars

E-CO er stolt sponsor av konferansen. Les mer og meld deg på her.

Mennesker og maskiner for en fullelektrisk fremtid
I over 125 år har mennesker og maskiner omdannet norske fosser og vann til elektrisitet, og levert lys og varme til norske hjem og industri. I fremtiden vil kraftbransjen bidra til at bilen, båten og plattformen også kan forsynes med elektrisitet fra verdens reneste energikilder.

PTK 2019 setter søkelys på hvordan kraftverkspersonell kan ta i bruk ny teknologi på en god måte, på verdiskapningen i samspillet mellom mennesket og maskiner i kraftproduksjonen og hvilken rolle bransjen skal ha i fremtiden.

Hva får du kunnskap om?
Sikre og fornye kompetansen til de ansatte i bransjen i møte med en stadig mer digital verden.
Vise hvordan drift og vedlikeholdsmønster vil endres i møte med en fremtid med mer fluktuerende produksjon.
Presentere ulike veier til fremtidens produksjonsselskap
Synliggjøre vannkraftens rolle i å redusere skader og miljøulemper i både våte og tørre år.
Hvem er det for?
Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdrag, elektro, maskin og digitalisering
Drifts- og vedlikeholdspersonell
Fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere
Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU
Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen

Les mer og meld deg på her.

Skriv ut