Befaring av Holsvassdraget 19. og 20. august

Olje- og energidepartementet (OED) arrangerer befaring i forbindelse med revisjon av Holsreguleringene, Hol og Ål kommuner.

På grunn av covid-19-situasjonen, må deltakelsen begrenses. Private bes derfor samordne seg best mulig og stille med deltakere som kan representere flere interessenter. Det vil bli mulighet til å fremme synspunkter til revisjonen samt stille spørsmål om videre saksbehandlingsprosess under hele befaringen. Vi anbefaler at interessentene deltar kun på den delen av befaringen som berører deres interesser. Se programmet under for detaljer om tidspunkt.

Hafslund E-CO er teknisk arrangør for befaringen. Påmelding og praktiske spørsmål om befaringen kan rettes til leder Vassdragsforvaltning Halvor Halvorsen på e-post:
Halvor.Halvorsen@hafslundeco.no. Frist for påmelding er 12. august. Det er obligatorisk påmelding. 

Eventuelle spørsmål knyttet til saken eller merknader til programmet for befaringen, kan rettes til ansvarlig saksbehandler i OED på e-post innen 10. august:
Anne.Haug@oed.dep.no

Program for befaring av Hols- og Votnavassdraget:

(det tas forbehold om endringer)

Onsdag 19. august (mulig felles transport)
08.30: Oppmøte Hol 1 kraftstasjon i Hovet med introduksjon v/OED
09.00: Avreise
09.30: Dam Strandavatn
10.00: Strandavatn v/Laukegarden
10.30: Storåne ved Myrland
11.00: Samløpet Storåne og Urunda ved Bry bru
11.30: Lunsj i Hovet (Hol 1 kraftstasjon)
12.00: Avreise Urunda
12.45: Dam Stolsvatn
13.45: Dam Mjåvatn/Juvåne
14.30: Rødungen v/Vats fjellkyrkje
15.00: Dam Bergsjø
15.15: Votna kryss Varaldsetvegen/Bødalsvegen
16.00: Varaldsetvatn med avslutning med OED (og tilbake til Hol 1 kraftstasjon)

Torsdag 20. august (privat transport)
09.00: Oppmøte Hol 1 kraftstasjon
09.30: Storåne og Hovsfjorden
10.15: Dam Hovsfjorden
10.30: Storåne ved Hol 2 (Djupedal)
11.00: Dam Holsfjorden (Kiwi)
12.00: Storåne mot samløp med Usteåne (Bakken)
12.30: Avslutning med OED ved portal Hol 3 kraftstasjon

Skriv ut