Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

E-CO Energi // Årsrapport 2015

E-CO Hovedkontor

Organisasjonen

E-CO Energi

Oppland Energi, Opplands­

kraft, Øvre Otta. Vinstra

Kraftselskap

Eidsiva Vannkraft drifter og

vedlikeholder anleggene til

Oppland Energi (E-CO 61,4%),

Opplandskraft (E-CO 40%),

Øvre Otta (E-CO 32%) og

Vinstra kraftselskap (E-CO

66,7%)

Uvdal I og II

E-CO eier 10%

Embretsfosskraftverkene

E-CO eier 50%

Kartgrunnlag: Statens kartverk