Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

E-CO Energi // Årsrapport 2015

Organisasjonen

Organisasjonen

E-CO ENERGI

E-CO ENERGI HOLDING 100%

VINSTRA

KRAFTSELSKAP

E-CO ENERGI 66,7%

OSLO LYSVERKER

E-CO ENERGI 100%

OPPLAND ENERGI

E-CO ENERGI 61,4%

NGK UTBYGGING

E-CO ENERGI 25%

E-CO ENERGI HOLDING

OSLO KOMMUNE 100%

OPPLANDSKRAFT

OSLO LYSVERKER 25%

OPPLAND ENERGI 25%

EMBRETSFOSSKRAFTVERKENE

E-CO ENERGI 50%

ØVRE OTTA

OPPLANDSKRAFT 79%

E-CO Energi er et av Norges ledende energi-

konsern. Kjernevirksomheten er eierskap,

drift og utvikling av vannkraftanlegg samt

forretningsutvikling. Konsernet er Norges

nest største vannkraftprodusent med en

middelproduksjon på 10 TWh per år. Det

dekker kraftbehovet til ca. 500 000

husstander. Produksjonskapasiteten er ca.

2800 MW. E-CO Energi Holding AS eies av

Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er

organisert i selskapene E-CO Energi og Oslo

Lysverker.

E-CO Energi har 177 medarbeidere.

MAGASIN

(%)

UTNYTTET TILSIG

(GWh/uke)

ELSPOTPRIS OSLO

(kr/MWh)

MORK KRAFTVERK

E-CO ENERGI 67%

2015

2014

2013

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

2015

2014

2013

1200

1000

800

400

600

200

0

0

10

20

30

40

50

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

2015

2014

2013