Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

E-CO Energi // Årsrapport 2015

Nøkkeltall

Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner)

2015

2014

2013

2012

2011

RESULTAT

Driftsinntekter

2 511

2 863

3 228

3 251

3 514

EBITDA

1

1 621

1 971

2 417

2 426

2 735

Driftsresultat

1 347

1 698

2 153

2 175

2 450

Resultat før skatt

1 116

1 491

1 914

1 900

2 171

Årsresultat

533

713

876

910

943

BALANSEN

Totalkapital

15 636

16 064

16 269

16 266

16 088

Egenkapital

5 911

6 063

6 090

5 964

5 804

Sysselsatt kapital

2

13 527

13 641

13 587

13 688

13 185

Likvider

349

608

694

712

539

Låneforfall neste 12 måneder

703

461

465

778

807

Rentebærende gjeld

7 617

7 578

7 497

7 724

7 381

andel ansvarlig lån

3 347

3 347

3 347

3 347

3 347

Netto rentebærende gjeld

3

7 268

6 924

6 752

7 002

6 801

KONTANTSTRØM

Kontantstrøm fra virksomheten

689

694

1 346

895

734

Betalt utbytte til eier

740

750

750

800

2 800

Betalte renter på ansvarlig lån fra eier

74

81

97

119

134

NØKKELTALL

EBITDA margin

4

%

65

69

75

75

78

Totalkapitalrentabilitet

5

%

9

11

13

14

15

Egenkapitalrentabilitet

6

%

9

12

15

15

16

Rentabilitet sysselsatt kapital

7

%

10

13

16

16

20

Egenkapitalandel

%

38

38

37

37

36

FFO

8

1 112

1 255

1 434

1 554

1 630

FFO/netto rentebærende gjeld

% 15,3

18,1

21,2

22,2

24,0

Netto rentebærende gjeld/EBITDA

4,5

3,5

2,8

2,9

2,5

FFO rentedekning

9

4,8

5,0

5,4

5,6

5,1

ANNET

Faktisk produksjon

10

GWh 10 561 10 579

10 045

10 779

9 789

Antall ansatte

177

174

170

172

170

1)

Driftsresultat + avskrivninger

2)

Egenkapital + rentebærende gjeld

3)

Rentebærende gjeld - kortsiktige plasseringer og

bankinnskudd

4)

EBITDA/driftsinntekter

5)

Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig

totalkapital

6)

Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital

7)

Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig

sysselsatt kapital

8)

EBITDA + finansinntekter - betalbar skatt

9)

FFO/rentekostnader

10)

Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

DRIFTSINNTEKTER OG EBITDA

2015

2014

2013

2012

2011

Driftsinntekter

0

1000

2000

3000

4000

EBITDA

VERDISKAPING

Verdiskaping

Eier

Skatt og avgift

Långivere

Ansatte

Selskapet

-500

0

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Mill.kr

.

* I2010 ble det gitt2.000millioner kroner i ekstraordinært utbytte,1.600millioner kronermer enn årets verdiskaping.

2015

2014

2013

2012

2011

500

10 561

533

Kraftproduksjon

(GWh)

10

Årsresultat

(MNOK)