Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Visjon og verdier

E-CO Energi // Årsrapport 2015

Sammen skal vi skape ny verdi gjennom

ren energi

VI SKAL

• Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning.

• Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø.

• Utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet.

Engasjert, skikkelig og skapende

ENGASJERT

• Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør.

• Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling.

SKIKKELIG

• Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger.

• Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit.

SKAPENDE

• Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse,

kvalitet og verdiskaping.

• Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

Visjon

Verdier