Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

E-CO Energi // Årsrapport 2015

Innhold

Visjon og verdier 03 2015 i korte trekk 04 Nøkkeltall 05 Administrerende direktør har ordet 07 Organisasjonen 08 Samfunnsansvar 10 Styremedlemmer 14 Årsberetning 15 Resultatregnskap 26 Balanse 27 Kontantstrømanalyse 29 Regnskapsprinsipper 30 Noter til regnskapet 32 Revisors beretning 52 Erklæring 54 Ord og uttrykk 55

Innhold