Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

E-CO Energi // Årsrapport 2014

Nøkkeltall

Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner)

2014

2013

2012

2011

2010

RESULTAT

Driftsinntekter

2 863

3 228

3 251

3 514

4 076

EBITDA

1

1 971

2 417

2 426

2 735

3 384

Driftsresultat

1 698

2 153

2 175

2 450

3 103

Resultat før skatt

1 491

1 914

1 900

2 171

2 811

Årsresultat

713

876

910

943

1 200

BALANSEN

Totalkapital

16 064

16 269

16 266

16 088

17 859

Egenkapital

6 063

6 090

5 964

5 804

5 661

Sysselsatt kapital

2

13 641

13 587

13 688

13 185

12 375

Likvider

608

694

712

539

2 202

Låneforfall neste 12 måneder

461

465

778

807

1 143

Rentebærende gjeld

7 578

7 497

7 724

7 381

6 714

andel ansvarlig lån

3 347

3 347

3 347

3 347

3 347

Netto rentebærende gjeld

3

6 924

6 752

7 002

6 801

4 418

KONTANTSTRØM

Kontantstrøm fra virksomheten

694

1 346

895

734

2 198

Betalt utbytte til eier

750

750

800

2 800

800

Betalte renter på ansvarlig lån fra eier

81

97

119

134

149

NØKKELTALL

EBITDA margin

4

%

69

75

75

78

83

Totalkapitalrentabilitet

5

%

11

13

14

15

18

Egenkapitalrentabilitet

6

%

12

15

15

16

19

Rentabilitet sysselsatt kapital

7

%

13

16

16

20

23

Egenkapitalandel

%

38

37

37

36

32

FFO

8

1 255

1 434

1 554

1 630

1 946

FFO/netto rentebærende gjeld

% 18,1

21,2

22,2

24,0

44,0

Netto rentebærende gjeld/EBITDA

3,5

2,8

2,9

2,5

1,3

FFO rentedekning

9

5,0

5,4

5,6

5,1

6,1

ANNET

Faktisk produksjon

10

GWh 10 579 10 045

10 779

9 789

9 183

Antall ansatte

174

170

172

170

159

1)

Driftsresultat + avskrivninger

2)

Egenkapital + rentebærende gjeld

3)

Rentebærende gjeld - kortsiktige plasseringer og bankinnskudd

4)

EBITDA / driftsinntekter

5)

Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig

totalkapital

6)

Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital

7)

Ordinært resultat før skatter + finanskostnader /

gjennomsnittlig sysselsatt kapital

8)

EBITDA + finansinntekter - betalbar skatt

9)

FFO / rentekostnader

10)

Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

DRIFTSINNTEKTER OG EBITDA

2014

2013

2012

2011

2010

Driftsinntekter

0

1000

2000

3000

4000

5000

EBITDA

VERDISKAPING

Verdiskaping

Eier

Skatt og avgift

Långivere

Ansatte

Selskapet

-2 000

-1 000

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Mill.kr

.

* I2010 ble det gitt2.000millioner kroner i ekstraordinært utbytte,1.600millioner kronermer enn årets verdiskaping.

2014

2013

2012

2011 2010*

0

10 579

713

Kraftproduksjon

(GWh)

10

Årsresultat

(MNOK)