På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO i den nordiske kraftkjeden

E-CO i kraftkjeden

E-CO er en vannkraftprodusent. I våre kraftverk produserer vi kraft som selges på det nordiske engrosmarkedet. E-CO verken selger eller distribuerer kraft til sluttbrukere.

Kraftprisen

  • Prisnivået bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig. Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først. Når forbruket øker fases dyrere energi inn, og markedsprisen stiger.
  • Hver dag velger det nordiske kraftmarkedet den billigste måten å forsyne Norden med kraft. Av og tilfører det til høy produksjon i Norge - av og til i våre naboland.
  • På kort sikt påvirkes markedsprisen av forbruksnivå, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Hva som betyr mest vil variere over tid. På lang sikt påvirkes markedsprisen av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet.
  • Norge har et kraftunderskudd som har bygget seg opp over lang tid og ført til økt sannsynlighet for høye priser. Problemet har vært mangelfulle rammevilkår for utbygging av ny kraft.
  • Strømprisen som kundene betaler er lik markedsprispluss fortjeneste til kraftleverandøren og merverdiavgift til staten.
  • Alle strømkunder kan fritt velge kraftleverandør og type strømavtale.

Kraftutveksling

  • I et år med normal nedbør er ikke Norge selvforsynt på kraft. Vi trenger import. Sett over tid er ingen land så avhengig av linjene til utlandet som Norge. Dersom vi skal importere strøm når vi trenger det, må vi også eksportere når andre trenger det.
  • Det er ikke eksporten som forårsaker den høye prisen. Kraftutvekslingen reflekterer behovet i ulike regioner, og prisbildet angir hvilken vei kraften flyter. I et område med underskudd vil prisen stige og dermed trekke mer kraft inn til området - og omvendt i områder med kraftoverskudd.
  • Kraftflyten håndteres av systemansvarlig - i Norge er dette Statnett. En kraftprodusent vet ikke hvor strømmen han mater inn på nettet faktisk havner.
  • Det er ikke markedet som skaper eksporten. Norge eksporterte mye mer kraft før vi fikk et nordisk marked. Før eksporterte vi i 9 av 10 år - fordi vi hadde et stort kraftoverskudd. Nå importerer vi minst like mye som vi eksporterer - fordi vi har et kraftunderskudd.

Linker: