På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO i den nordiske kraftkjeden

E-CO Energi er en vannkraftprodusent. I våre kraftverk produserer vi kraft som selges på det nordiske engrosmarkedet. E-CO verken selger eller distribuerer kraft til sluttbrukere.

Kraftprisen

 • Prisnivået bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig. Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først. Når forbruket øker fases dyrere energi inn, og markedsprisen stiger.
 • Hver dag velger det nordiske kraftmarkedet den billigste måten å forsyne Norden med kraft. Av og tilfører det til høy produksjon i Norge - av og til i våre naboland.
 • På kort sikt påvirkes markedsprisen av forbruksnivå, tilgang på vann og vind og råvarepriser på gass, olje og kull. Hva som betyr mest vil variere over tid. På lang sikt påvirkes markedsprisen av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet.
 • Strømprisen som kundene betaler er lik markedsprispluss fortjeneste til kraftleverandøren og merverdiavgift til staten.
 • Alle strømkunder kan fritt velge kraftleverandør og type strømavtale.

Kraftutveksling

 • I et år med normal nedbør er Norge selvforsynt på kraft.
 • I praksis går strømmen frem og tilbake over utenlandsforbindelsene hele tiden. Vanligvis importerer vi strøm om natten og eksporterer om dagen. Det kan vi gjøre fordi vi har regulerbar vannkraft. Likevel avhenger dette av mange andre forhold, som feks om det blåser eller ikke i de landene vi har forbindelser til.
 • I sum importerer Norge kraft i tørre år og eksporterer i våte år.
 • Det er ikke eksporten som forårsaker den høye prisen. Kraftutvekslingen reflekterer behovet i ulike regioner, og prisbildet angir hvilken vei kraften flyter. I et område med underskudd vil prisen stige og dermed trekke mer kraft inn til området - og omvendt i områder med kraftoverskudd.
 • Kraftflyten håndteres av systemansvarlig - i Norge er dette Statnett. En kraftprodusent vet ikke hvor strømmen han mater inn på nettet faktisk havner.
 • Det er ikke markedet som skaper eksporten.

Linker: