På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

SVEKKA IS

I vinterhalvåret kan det være svekka is på regulerte vatn og vassdrag. E-CO Energi merker isen der den er spesielt usikker og der skiløyper kryssar magasina.

Se video om usikker is

Ha ein god tur, og følg merkte løyper.

NVE legg ut ismelding på sine vevsider. Ismeldinga gjeld for persontrafikk på islagte vann og baserer seg på målingar frå eit avgrensa utval stader. Informasjonen er generalisert for større område. Det vil alltid være lokale variasjonar som ikkje fangast opp av meldinga.

Sjå NVEs nettsider om svekka is eller gå direkte til NVE sin karttjeneste www.iskart.no for oppdaterte iskart.