På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Et ærverdig selskap

Oslo Lysverker er et heleid datterselskap av E-CO Energi as. Selskapet eier 25 prosent i Opplandskraft DA, og eier og drifter Hammeren kraftverk i Maridalen i Oslo. I tillegg har selskapet en evigvarende kraftkjøpsavtale med Hafslund. Samlet disponerer selskapet cirka 800 GWh i året. Oslo Lysverker har ingen ansatte.

Hammeren maskinsal
Utgangspunktet for Oslo Lysverker er dannelsen av Christiania Elektricitetsværk i 1892. Hammeren kraftverk ble bygget i 1900. Hammeren kunne imidlertid ikke dekke det stadig økende elektrisitetsbehovet, og i 1913 ble det inngått en evigvarende kraftkjøpsavtale med Hafslund fra kraftverket Kykkelsrud i Glomma. I 1921 ble elektrisitetsverket slått sammen med det kommunale gassverket, og det sammenslåtte selskapet fikk fra 1930 navnet Oslo Lysverker.

Kraftlaget Opplandskraft ble dannet i 1954 som et

Øvre Otta 1
samarbeid mellom de fire fylkene Oppland, Oslo, Hedmark og Akershus, hver med 25 prosent eierandel. Opplandskraft disponerer over 6 kraftverk i Glomma- og Lågen-vassdraget. I dag står Opplandskraft sammen med Tafjord Kraft AS for den største pågående vannkraftutbyggingen i Norge, Øvre Otta-utbyggingen. 

Den kommunale bedriften Oslo Lysverker ble i 1991 omdannet til aksjeselskapet Oslo Energi AS. I 1996 ble det foretatt en større omorganisering av Oslo Energi. Nettvirksomhet og fjernvarmen ble organisert i daværende Oslo Energi Nett AS (senere Viken Energinett som nå inngår i Hafslund-konsernet). Kraftproduksjon, kraftomsetning og enkelte andre virksomheter ble lagt inn i E-CO Energi konsernet under et nyopprettet morselskap som den gang het Oslo Energi Holding. Mesteparten av kraftproduksjonen ble overført til det nyopprettede Oslo Energi Produksjon som nå heter E-CO Energi as. I 1998 ble også kraftomsetningsvirksomheten skilt ut til et annet konsernselskap, som også overtok navnet Oslo Energi. Kraftomsetningen ble senere solgt til Vattenfall, og da skiftet konsernet navn til E-CO Energi . Det ”gamle” Oslo Energi med den gjenværende virksomheten som tilsvarer dagens virksomhet i selskapet, tok navnet Oslo Lysverker AS.


BROSJYRE OM HAMMEREN
 
Kulturminnefaglig rapport

I forbindelse med utskifting av rørgata på Hammeren kraftverk er det laget en kulturminnefaglig rapport som dokumenterer Hammeren kraftverks historie og endringer som er gjort i forbindelse med utskiftingen av rørgata.