På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Konsesjon - Kurs (elektrisk)

Konsesjon
tillatelse fra offentlig myndighet f.eks. til å bygge ut vassdrag for kraftproduksjon, til å bygge og drive høyspenningsanlegg osv.

Konsesjonskraft
kraft som leveres i henhold tit konsesjonsbetingelser i medhold av lov.

KOblingsanlegg 5
Koplingsanlegg
anlegg for elektrisk sammenkopling / atskilling av generatorer, transformatorer og/eller ledninger. Hovedelementer i et koplingsanlegg er samleskinner og bryterfelt.

Kraftbalanse
beregning for en viss tidsperiode av balansen mellom krafttilgang og kraftbehov. Kraftbalansen kan vise hvordan kraftbehovet dekkes under ulike tenkbare forutsetninger med hensyn til vanntilgang, utveksling av tilfeldig kraft, kraftpriser etc.

Kraftmast
Krafthusholdning
planmessig disponering av produksjonsapparatet for elektrisk energi.

Kraftledning
den fysiske del av kraftoverføringen dvs. fundamenter, master, liner, isolatorer, jordliner o.a. Betegnelsene kraftlinje og luftledning brukes også om samme begrep.

Kraftledningstrasé
det areal som er nødvendig for fremføring og drift av en kraftledning - kraftgate.

Nes maskinsal 1
Kraftstasjon
turbin/generatoraggregat med tilhørende bygninger og installasjoner for produksjon av elektrisk kraft.

Kraftvarmeverk
varmekraftverk som produserer både elektrisk energi og varme i form av damp eller varmt vann til f.eks. boligoppvarming. Kraftvarmeverk er som regel det samme som mottrykksverk.

Kraftverk
anlegg for produksjon av elektrisk energi. Et kraftverk kan bestå av flere kraftstasjoner, magasiner og tunnelsystemer. (Se også kraftstasjon).

Kurs (elektrisk)
sett med elektriske ledere ut fra siste sikringsnett.


ORDLISTE