På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Havvarmekraft - Inntaksmagasin

Havvarmekraft
elektrisk energi produsert på grunnlag av temperaturforskjeller i havet.

Helårsmagasin
magasin som har en fylle- og tappesyklus på ett år.

Hestekraft
en effekt (hk). En hestekraft tilsvarer 0,736 kW.

H f v
høyeste flomvannstand.

Hovedfordelingsnett
elektrisk ledningsnett med spenningsnivå 66-132 kV som binder sammen de lokale fordelingsnett og virker som et hovednett innen den enkelte landsdel. Hovedfordelingsnettet er bindeleddet mellom det landsomfattende hovednett og de lokale fordelingsnett.

Hovednett
landsomfattende elektrisk ledningsnett på det høyeste spenningsnivå, stort sett 300-420 kV i Sør-Norge og 132-420 kV i Nord-Norge. Dette nettet gjør det mulig å overføre elektrisk energi mellom landsdeler og til/fra vare naboland.

H R V
høyeste regulerte vannstand i magasin for vannkraft.

Hydrologi
læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.

Høyspenning
elektrisk energi med spenning høyere enn 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.

Inntaksmagasin
magasin hvorfra vannet ledes ned til kraftverket.


ORDLISTE