På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Aggregat - Bølgekraftverk

Aggregat
Aggregat
Produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og generator.  

Alminnelig forbruk
forbruk av elektrisk energi i husholdning, oppvarming, vanlige bedrifter osv., dvs alt forbruk utenom kraftintensiv industri.

Anleggskraft
elektrisk kraft som brukes under selve byggingen på en anleggsplass eller byggetomt

Avløpstunnel
tunnel som fører vannet fra kraftverket og ut i et vassdrag eller i sjøen.

Avrenning
nedbør som renner ut i vassdragene og derfra ut i havet.

Bioenergi
utnyttelse av organisk materiale til energiproduksjon

Brutto kraftforbruk
kraftforbruk målt ved kraftstasjon. Det omfatter kraftforbruket målt hos forbrukerne pluss tap i ledningene og ved transformering av strømmen.

Bølgeenergi
energi i eller fra vannbølger. Den totale energien i en bølge er summen av potensiell energi som skyldes høydeforskyvning av vannflaten, og kinetisk energi som skyldes vann som er i svingende bevegelser.

Bølgekraftverk
kraftverk drevet med bølgeenergi.


ORDLISTE