På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Kraftuttrykk

På disse internettsidene finner du en rekke uttrykk som er typiske for kraftbransjen. Derfor har vi laget en ordliste med kraftuttrykk. Den er ordnet alfabetisk i ordlisten til høyre.

Vi har valgt å trekke ut følgende to uttrykk fra listen i og med at de er særlig mye referert på disse internettsidene.

Watt (W)
enhet for effekt eller ytelse, dvs energi pr. sekund.
Kilowatt (KW) = 1000 W, Megawatt (MW) = 1000 kW, Gigawatt (GW) = 1000 MW, 1 million kW, Terrawatt (TW) = 1000 GW, 1 million MW, 1 milliard KW.

Kilowattime (kWh)
enhet for energi. En kilowatt produsert eller brukt i en time.
Megawattime(MWh) = 1000 kWh, Gigawattime (GWh) = 1000 MWh, 1 million kWh. Terrawattime (TWh) = 1000 GWh, 1 million MWh, 1 milliard kWh.


ORDLISTE