På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Fiskeprosjekt i Aurland

I Aurlandselva er det satt i gang et fiskeprosjekt der man gjennomfører tiltak for å gi bedre vilkår for fisken i elva. Som en del av prosjektet overvåkes vannivået i elva kontinuerlig. Her kan du se grafer som viser vannføringen i elva over de siste 7 dager og 3 måneder.

 

Vannføringsgrafer for Skjærshølen i Aurlandselva

Vannføring siste 7 dager

Vannfring siste 3 måneder

Utplanting av øyerogn i Aurland

E-CO Energi har gjennomført første runde med utplanting av rogn i Aurlandsvassdraget. Arbeidet har gått meget bra.


Meget gledelige gytefisktall i Aurland

Resultatene fra høstens gytefisktellinger i Aurlandselva er meget gode. Både for blenkjer og gytemoden sjøørret er det en klar økning fra i fjor. Sammenliknet med 2009 er det en tredobling.


Nytt forskningsprosjekt på kraftproduksjon og fisk

I mai samlet en rekke fiskeeksperter og -forskerne seg i Aurland og Vassbygdi. Møtet markerte oppstarten av et nytt forskningsprosjekt (EnviDORR) som skal se på mulighetene for å bedre forholdene for både laksen og vannkraftproduksjonen. - Vi ønsker å styrke forskningen omkring utvikling av ny vannkraft, hvor konsekvenser på fisk er meget sentralt, sier E-COs prosjektleder Halvor Kr. Halvorsen.


Fiskeprosjektet i Aurland er avsluttet

30. oktober 2007 ble det gjennomført et informasjonsmøte på Aurlandsvangen om fiskeprosjektet som har foregått i Aurland de siste årene. I denne saken kan du se foilene fra møtet, samt laste ned rapporten fra Rådgivende Biologer.Vannføring Aurland

Her finner du vannføringsgrafer for Skjærshølen i Aurlandselva.

Vannføring siste 7 dager

Vannføring siste 3 måneder

 
EnviDORR

EnviDORR (Increased power and salmon production with Environmentally Designed Operation of Regulated Rivers - populært: ”mer laks og mer kraft”) er et forskningsprosjekt med målsetting om å skaffe kunnskap og sette den i arbeid for å forbedre både kraftproduksjonen og forholdene for laksefisk i regulerte vassdrag. E-CO deltar med Aurlandsvassdraget i prosjektet som skal vare i seks år.

Fiskerapporter

Overvåking og tiltak. Aurlandselva 2011 - 2015

(pdf 14 Mb)

 

SINTEF-rapport TR A7077

Vurderinger av vanntemperatur i Aurlandsvassdraget 2004-2006 og 2010