Rosten kraftverk er offisielt åpnet

- Rosten er et moderne anlegg i fjell, som er bygget på tid og kost. Det er jo bare vakkert, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han foretok den offisielle åpningen av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland i dag.


Tillatelse til bygging av kraftledning Rosten - Vågåmo

Oppland Energi AS har fått tillatelse til bygging av 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.


Positiv investeringsbeslutning for Rosten

E-CO Energi vedtok i går å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune. Tidligere har Eidsiva Energi gitt sin tilslutning til prosjektet. Dermed er alt klart for å starte byggingen av kraftverket. Anleggsstart planlegges i løpet av høsten 2014.


Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo

NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. Kraftledningen er nødvendig for å få kraften fra Rosten kraftverk ut på kraftnettet.


Konsesjon til Rosten kraftverk

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt Oppland Energi konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.


NVE anbefaler bygging av Rosten kraftverk

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Oppland Energi AS klonsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, i Oppland. Kraftverket vil ha en effekt på 80 MW og gi økt fornybar kraftproduksjon på ca 180 GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 9000 boliger.


Konsesjonssøknad for Rosten kraftverk

E-COs datterselskap Oppland Energi søkte i juni 2009 om konsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket er beregnet til å gi ny kraftproduksjon på 205 GWh per år. Det vil spare miljøet for drøyt 100 000 tonn CO2-utslipp, eller utslippet til ca. 40 000 biler hvert år kraftverket er i drift.


Ja til Rosten

Mandag sa kommunestyret i Sel enstemmig ja til å utrede videre planene om utbygging av Rosten kraftverk ved kommunegrensa mellom Dovre og Sel. Utbyggingen kan gi strøm til 100 000 husstander.


Nytt kraftverk i Rosten

PM 07/07
E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 10 000 husstander. Melding om byggingen av kraftverket er nå oversendt NVE.Rosten kraftverk

 

E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket blir på ca. 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.              

 

Last ned: