Nå bygges Mork kraftverk

Styret i Mork kraftverk AS har fattet vedtak om bygging av Mork kraftverk i Erdal i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 230 m i Erdalselva fra Hestevollen til Bjørkum. Årsproduksjonen er beregnet til om lag 42 GWh. Utbyggingskostnaden ligger på ca. 150 millioner kroner.


Aksjonæravtale for Mork undertegnet

Aksjonæravtale for Mork kraftverk AS i Lærdal kommune er nå undertegnet av de fire grunneierne og E-CO Energi. Grunneierne vil eie en tredjedel av kraftverket og E-CO de resterende to tredjedelene. Kraftverket fikk konsesjon i desember 2012 og byggingen er under planlegging.


Konsesjon til Mork kraftverk

Pressemelding 08/12

Regjeringen har ved Kongen i Statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Mork kraftverk i Erdalen i Lærdal kommune. Kraftverket vil gi 95 GWh ny kraft. – Dette var en svært gledelig nyhet nå rett før jul. Dette er et meget godt prosjekt som gir relativt mye ny klimavennlig kraft med små ulemper, sier direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, Per-Arne Torbjørnsdal.


Planendring for Mork kraftverk på høring

E-CO har søkt om planendring for plassering av adkomst til Mork kraftverk. Det er også søkt om å få bygge kraftstasjonen i fjell og for økt damhøyde. NVE har nå sendt planendringen på høring med høringsfrist 11. mai 2011.


Konsesjonsdokumenter Mork kraftverk

E-CO søkte 27. juni 2008 om konsesjon for Mork kraftverk. Her finner du den kompette konsesjonssøknaden med alle de gjennomførte konsekvensutredningene.


Konsesjonssøknad Mork

E-CO har i dag sendt konsesjonssøknad for Mork kraftverk. Kraftverket vil utnytte et fall i Erdalselvi på 365 meter og er planlagt med en installert effekt på 35 MW. Midlere årsproduksjon er beregnet til i underkant av 90 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til 4500 husstander.Mork kraftverk

Type: Elvekraftverk u/magasin
Kraftproduksjon: ca. 44 GWh/år
Installert effekt: ca. 10 MW
Eiere: E-CO 2/3, grunneiere 1/3

 

NVEs nettsider om konsesjonsprosessen for Mork kraftverk

 

Kontakt:
Vidar Haugeplass
Prosjektleder
vidar.haugeplass@e-co.no
Mob. 908 83 024