Konsesjon sendt for Hol 1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

Pressemelding 04/14

E-CO Energi ønsker å utvide dagens Hol 1 kraftverk med et nytt aggregat kalt Hol 1 Stolsvatn. Kraftverket vil utnytte fallet mellom Stolsmagasinet og Storåne i Hovet på en bedre måte. Fallet på det produserte vannet vil øke slik at produksjonen økes med 72 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 3 600 husstander. Konsesjon for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes i Hol kommune 10. juni.


Melding sendt for Hol1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

Pressemelding 09/11

E-CO Energi ønsker å utnytte eksisterende regulering bedre ved å bygge et nytt kraftverk i Hol 1 kraftstasjon i Hallingdal med direkte tunnel fra Stolsvatn. Det nye kraftverket vil øke fallet på det produserte vannet slik at produksjonen økes med 85 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 4 500 husstander. Melding for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes Bygdahallen i Hol kommune 1. februar.Kontakt Hol 1 Stolsvatn

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51