Ja til Hemsil 3

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga fredag positiv innstilling til utbygging av Hemsil 3 kraftverk på Gol. Om kraftverket blir bygget vil det gi 91 GWh ny, utslippsfri vannkraft. E-CO Energi er tilfreds med tilsagnet og håper endelig konsesjon blir gitt av Olje- og energidepartementet i løpet av 2015.


Bedre utnyttelse av kraftverk på Gol

Pressemelding 02/14

E-CO Energi ønsker å oppgradere kraftverket Hemsil 2 på Gol med et nytt aggregat. Prosjektet Hemsil 3 er nå konsesjonssøkt og vil utnytte fallet mellom Eikredammen og Gol på en bedre måte. Kraftverket vil gi ca. 90 GWh ny, fornybar kraft. Det tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca. 4500 boliger.


Innspill til Hemsil 3

Det har kommet 20 høringssvar til konsekvensutredningsprogrammet for Hemsil 3. Blant annet er det bedt om at NVE utreder konsekvenser for kulturminne, vannforsyning og fisk. E-CO mener det har kommet ny og nyttig informasjon om behov for ytterligere utredningstema i høringssvarene og har kommentert de enkelte punktene.


Melding sendt for Hemsil 3

E-CO planlegger et nytt aggregat i kraftverket Hemsil 2 i Gol kommune. Det meldte prosjektet kalles Hemsil 3 og har to utbyggingsalternativer. Det nye aggregatet vil ha en installert effekt på enten 90 eller 95 MW og en økt kraftproduksjon på 112 eller 150 GWh avhengig av løsning. Melding for kraftverket er nå sendt NVE og informasjonsmøte vil avholdes på Gol 13. oktober.


Hemsil 3

E-CO planlegger en utvidelse av kraftstasjonen Hemsil 2. Det nye prosjektet kalles Hemsil 3. Aggregatet Hemsil 3 vil ha en installert effekt på 93 MW og en kraftproduksjon på 130 GWh. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har nå gitt klarsignal til at det kan søkes konsesjon.Kontakt Hemsil 3

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51

 
Hemsil 3 kraftverk

E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på mellom ca. 91 GWh.

Last ned brosjyre om kraftverksplanene