Bygging av ny Stolsvannsdam

E-CO startet sommeren 2006 bygging av ny dam Stolsvatn i Hol kommune. Dammen sto ferdig sommeren 2009 og ble offisielt innviet i august 2010. Den nye dammen er tilnærmet vedlikeholdsfri og erstatter den eksisterende dammen fra 1947. Byggingen av ny dam er gjort fordi de fremtidige kostnadene for vedlikehold av den gamle dammen ville vært større enn kostnadene for bygging og vedlikehold av en ny.

Den nye dammen er en steinfyllingsdam og tilfredsstiller alle dagens krav til sikkerhet, funksjonalitet og estetikk. I denne seksjonen kan du lese mer om prosjektet.

Video fra byggingen av den nye dammen:

Dam Stolsvatn mottar hederspris

Pressemelding 14/10

Dam Stolsvatn mottar årets hederspris "Damkrona" fra Den Norske Damkomitéen. Det er første gang denne prisen deles ut. Den nye dammen er bygget etter dagens strenge sikkerhetskrav, og viser at estetiske og landskapsmessige kvaliteter har vært viktige føringer under planlegging, bygging og ferdigstillelse av dammen og berørte områder, heter det i juryens begrunnelse.


En dam for fremtiden

Pressemelding 08/10

Onsdag 11. august ble den nye dammen ved Stolsvatn innviet. - Den nye dammen i Stolsvatnet er blitt et praktanlegg. Den skal stå her i generasjoner fremover, og bidra til både lokal og nasjonal verdiskaping, sa E-COs styreleder Erik Nygaard under innvielsen.


Et bruddtjern er født

Ny dam Stolsvatn er nå ferdig. Fire hektiske sesonger er fullført. Prosjektet blir oppsummert i årets siste nummer av Dam-nytt med billedkavalkade. Prosjektledelsen er spesielt stolte av løsningen med etableringen av et tjern i steinbruddet. Som assisterende prosjektleder Stein Engen noe ubeskjedent sier det: - Her har Vår herre noe å lære.


Ny dam Stolsvatn ferdig

Pressemelding 10/09

I dag 1. september kl. 10.55 ble den nye dammen ved Stolsvatn fylt helt opp. Det markerer den endelige ferdigstillelsen av dammen, fire år etter at byggingen startet.


Den nye dammen ved Stolsvatn fylles opp

Oppfyllingen av den nye Stolsvannsdammen er i full gang. Dette er en skikkelig milepæl for prosjektet. Det tar omtrent to måneder å fylle opp dammen og vi er nå litt over halvveis. Se også ferske flyfoto og video av oppfyllingen mellom ny og gammel dam.


Steinbrudd kan bli fiskevann

Det skal etableres et nytt tjern/vannspeil med en overflate på litt over 20 dekar der steinbruddet er i dag. Det vil gjennomføres tiltak for å etablere en fiskestamme i tjernet.


Landskapsplan for dam Stolsvatn på høring

Det foreligger nå detaljerte landskapsplaner for igangsetting av anleggsområdet ved dam Stolsvatn. Planene er nå lagt ut på høring med høringsfrist 12. mai.


Hektisk tid på dammen

Damarbeidet for sesongen nærmer seg slutten. Innbygging av morene stoppet 21. oktober på grunn av dårlig værprognose. Det opprinnelige morenenuttaket ved dammen gikk tom for morene, og det er åpnet et nytt moreneuttak på Kleppestølen.


Film om Stolsvannsdam-utbyggingen på Hallindolen.no

Avisen Hallingdølen følger byggingen av ny Stolsvannsdam tett. Avisen har på sine nettsider lagt ut en rekke bilder, samt en nesten fire minutter lang film om utbyggingen.


Første morenen blir lagt

Byggingen av ny Stolsvannsdam er kommet godt i gang for sesongen på tross av at det var store snømengder i fjellet ved anleggsoppstart i midten av mai. Vi er nå i full gang med innbygging av morene i selve damfundamentet.


Ny sesong er i gang på Stolsvatn

Byggingen av ny Stolsvannsdam er kommet godt i gang for sesongen på tross av store snømengder i fjellet. Vi er i gang med innbygging av morene i damfundamentet.


Full fart ved Stolsvatn

En hektisk sesong ved dammen begynner nå å gå mot slutten. - Vi er godt fornøyd med andre sesongen i prosjektet, selv vi nok hadde ønsket vi var kommet noe lenger. Mye nedbør, høy vannstand i Stolsvatn og sterk vind har ført til utfordrende arbeidsforhold ved dammen, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.


Null avvik ved Stolsvatn

NVE har hatt full revisjon av miljø og sikkerhet ved byggingen av ny Stolsvannsdam. Konklusjonen fra NVE er at bygging av ny dam Stolsvatn blir utført i henhold til dagens krav.


Damakademi 16.–17. oktober 2007

EBL Kompetanse i samarbeid med E-CO Vannkraft arrangerte i midten av oktober en oppfølger av to arrangementer i 2006; en temadag i Oslo (mai) og møte/befaring på Gol/ny dam Stolsvatn (september). Mens man i fjor fokuserte mest på de tekniske utfordringene, fokuserte dette arrangementet viet styringen og organiseringen av prosjektet.


Sesongen godt i gang

Arbeidene for sesongen startet opp igjen 14. mai. Veien opp til dammen ble brøytet i slutten av april og har deretter tørket.


Dam-nytt: Nyhetsbrev om ny dam Stolsvatn

I forbindelse med byggingen av ny dam ved Stolsvatn vil E-CO sende ut et nyhetsbrev til interesserte parter. Her kan du melde deg på som mottaker av nyhetsbrevet.


Betongen testes

I løpet av den første sesongen er det gått med 750 kubikkmeter betong til støping av en tappekulvert. Tappekulverten skal lede vannet gjennom damfundamentet. Boreprøver viser at betongen holder mål.


Osvald Medhus: - Midt i blinken

E-CO har alltid ment at den eksisterende dammen er sikker. Det har også NVE, som er ansvarlig for sikkerheten ved norske dammer. Men ikke alle har vært enige i denne vurderingen. Dammen er den eneste av sitt slag i landet og har derfor få referanser. Hols tidligere ordfører, Osvald Medhus, er en av de som har vært bekymret for sikkerheten. Han er derfor svært tilfreds med at en ny steinfyllingsdam vil stå ferdig i 2008.


Hospitering på E-COs Damakademi

I forbindelse med byggingen av ny dam ved Stolsvatn planlegger E-CO å åpne sitt Damakademi for hospiterende i 2007. Hospitanter vil få verdifull kompetanse om dambygging.


Tett under dammen

Også under den nye dammen skal det være tett. Hittil er det pumpet 18 tonn betong inn i fjellet. Og det er bare begynnelsen.


Sesongslutt som planlagt

Arbeidene er avsluttet for sesongen, og fremdriften er som planlagt.


Status per oktober 2006

Arbeidene startet opp i juni 2006 og vi er godt i gang med rensking av damfundament, sprengning, injisering av betong i fjellfundamentet og produksjon av stein.


Dammen blir film

Byggingen av ny dam ved Stolsvatn blir dokumentert med en videofilm.


Klondyke ved Stolsvatn i 1947

Da den opprinnelige dammen ved Stolsvatn ble bygget i 1947/48 var det på det meste 1200 arbeidere i sving oppe ved dammen.


Strenge miljøkrav ved dambyggingen

Det stilles strenge krav til arealbruk ved et prosjekt av denne dimensjonen. E-CO har utarbeidet arealplaner som inkluderer alle aktivitetene ved prosjektet.


Damakademi 26. - 27. september

Et nytt arrangement i Damakademi-serien ble avholdt på Gol og ved dam Stolsvatn 26. og 27. september. Deltagerne kom fra kraftselskap, konsulentbransjen og NVE.


Ny dam Stolsvatn i media

I denne saken finner du lenker til medieoppslag om byggingen av ny dam ved Stolsvatn.


Damakademi

Bygging av ny dam ved Stolsvatn, Hol i Hallingdal er et unikt byggeprosjekt. Prosjektet har tiltrukket seg stor oppmerksomhet fra bransjen. E-CO har derfor etablert flere aktiviteter under overskriften Damakademiet.


Landskapsplan for ny dam Stolsvatn godkjent av NVE

E-CO Vannkraft har utarbeidet landskapsplan (arealbruksplan) i forbindelse med utbyggingen. Landskapsplanen gir føringer for arealbruk ved bygging av ny dam. Planen viser prinsippene for uttak av masser samt bruk av arealene som blir berørt.


Ny dam Stolsvatn med byggestart sommeren 2006

E-CO starter byggingen av ny dam Stolsvatn i Hol kommune i juni 2006. Dammen har en totalkostnad på 150 - 175 millioner kroner og vil stå ferdig i 2008.


Billedarkiv Ny Dam Stolsvatn


Bakgrunn Ny Dam Stolsvatn


Arbeidene med ny vei opp til Stolsvannsdammen er i gang

Det skal bygges ny Stolvannsdam. Prosjekt er omfattende med en estimert kostnad på 150 - 175 millioner kroner. Nå er endelig avtale med samtlige grunneiere på vegtraséen på plass og arbeidet med bygging av ny anleggsveg opp til Stolsvannsdammen går for fullt i sommer.Kontakt ny dam Stolsvatn

 

E-CO Energi
Postboks 1050 Sentrum
0104 Oslo

 

Informasjonssjef:
Per Storm-Mathisen
Tlf. 24 11 65 91
Mobil: 982 55 406
E-post:
per.storm-mathisen@e-co.no

 
Web-kamera Stolsvatn

Trykk på bildet for å komme til web-kameraet.

 
Mer om dam Stolsvatn

 

I forbindelse med bygginen av ny dam ved Stolsvatn gir E-CO ut nyhetsbrevet Dam-nytt. 

Dam-nytt desember 2009 (pdf)

Dam-nytt juni 2009 (pdf)

Dam-nytt oktober 2008 (pdf)

Dam-nytt juni-2008 (pdf)

Dam-nytt 4-2007 (pdf)

Dam-nytt 3-2007 (pdf)

Dam-nytt 2-2006 (pdf)

Dam-nytt 1-2006 (pdf)

Meld deg på nyhetsbrev

 

Filmsnutt om dam Stolsvatn (WMV 1,9 Mb)

Billedarkiv dam Stolsvatn

Annonse med milepæler

Kart (Gulesider)

 
Bidragsytere:

Byggherre:
E-CO Vannkraft as

Hovedentreprenør:
Tore Løkke AS

Byggteknisk konsulent:
CM Consulting AS

Landskapsarkitekt:
Inter Pares AS

Damluker:
VA Tech