Nye Rendalen satt i drift

Rendalen kraftverk er utvidet med en ny kraftstasjon. Dette vil øke produksjonen av fornybar energi med 40 GWh, noe som tilsvarer forbruket i 2000 eneboliger, uten at vannføringen i elvene Rena og Glomma endres. Den nye kraftstasjonen ved Rendalen kraftverk ble offisielt åpnet i dag.


Film om nye Rendalen kraftverk

E-CO deltar gjennom eierskapet i Opplandskraft i nye Rendalen kraftverk, der det for tiden bygges et nytt aggregat i tilknytning til den eksisterende kraftstasjonen. Når kraftverket står ferdig i 2013, kan produksjonen av fornybar energi økes med ca. 40 GWh. Dette er en produksjonsøkning som tilsvarer forbruket i 2000 eneboliger. Se mer i denne informasjonsfilmen om Rendalen kraftverk 2.


450 millioner kroner investeres i ny kraftstasjon i Rendalen

Pressemelding 11/09

Styret i Opplandskraft DA vedtok i dag å starte opp arbeidene med ny kraftstasjon til erstatning for det snart 40 år gamle Rendalen kraftverk. E-CO er største eier i Opplandskraft DA med en eierandel på 40 prosent gjennom eierskapene i Oppland Energi AS og Oslo Lysverker AS. De andre eierne er Akershus Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS.NYE RENDALEN KRAFTVERK