Klart for anleggsstart ved Flævatn

OED har nå kommet til at innkomne klager på bruddplassering ved dam Flævatn ikke tas til følge. Departementet opprettholder dermed NVEs vedtak. Det er nå klart for anleggstart ved Flævatn.Dam Flævatn

Oppgradering dam Flævatn

E-CO foretar på vegne av Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering oppgradering av dam Flævatn i Hemsedal. Prosjektet startet våren 2015 og skal være ferdig høsten 2017.

Brosjyre om oppgradering av dam Flævatn