Nytt nummer av dråpenytt: Nedre Vinstra

Dette nummeret av Dråpenytt omhandler oppgraderingen av et av aggregatene i Nedre Vinstra kraftstasjon. Oppgraderingen gir 6 GWh ny fornybar kraft helt uten naturinngrep.