Lya i full drift

Etter åpningen i mai har anlegget hatt enkelte barnesykdommer. Det kom småstein inn i rørgata som følge av høy vannføring i elva. Anlegget har derfor stått i perioder på forsommeren. Problemene er nå utbedret og begge aggregatene er i full drift.


Etter 40 år åpner E-CO igjen nytt kraftverk i Hallingdal

E-CO åpnet onsdag 14. mai Lya kraftverk i Ål kommune. Det er det første kraftverket E-CO bygger i Hallingdal på 41 år. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 19 GWh, tilsvarende kraftforbruket til om lag 1000 eneboliger.


Vi forbereder idriftsettelse i Lya

Dam, inntak og rørgate er nå ferdig. Selve kraftstasjonsbygget er bygget og aggregater og transformatorer er installert. Alt er klart for prøvedrift medio april. Kraftstasjonen forventes å være i normal drift i begynnelsen av mai.


Nyhetsbrev Lya kraftverk

I forbindelse med byggingen av Lya kraftverk vil E-CO med jevne mellomrom gi ut et nyhetsbrev om utbyggingen. Her kan du lese publiserte nyhetsbrev og melde deg på som mottaker av fremtidige nyhetsbrev.


Ny kraft fra Hallingdal utredes

E-CO har planer om flere vannkraftprosjekter i Hallingdal. Et av disse er oppgradering av Hol 1 kraftverk. Oppgraderingen vil kunne øke årsproduksjonen med 15 GWh, tilsvarende forbruket til 750 husstander.


Klar for støping av inntaket ved Lya

Støpingen av inntaksdammen til Lya kraftverk er i gang. Støpingen er tre måneder forsinket, men entreprenøren mener de skal klare å ta igjen den tapte tiden. Saken er blitt omtalt i Hallingdølen.


Underdimensjonert småkraft

E-COs direktør for informasjon og samfunnskontakt Per-Arne Torbjørnsdal er intervjuet i Aftenposten og bladet Energi. I intervjuene peker han på at skattesystemet motiverer til underdimensjonering ved bygging av småkraftverk.


Ål blir med i Lya Kraftverk

Ål kommune investerer 9,8 millioner kroner i Lya Kraftverk. Kommunestyret vedtok investeringen enstemmig, skriver Hallingdølen.


Ja til Lya kraftverk

E-CO har fått konsesjon til bygging av Lya kraftverk i Hallingdalsvassdraget. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 20 GWh, tilsvarende kraftforbruket til om lag 1000 eneboliger.Kontaktinformasjon Lya kraftverk

 

Prosjektleder Carl Erik Pedersen
E-CO Energias
Telefon 24 11 65 00
Mobil 951 72 549

 

Anleggsleder Lars Vistnes
KF Entreprenør AS
Telefon 22 67 50 00
Mobil 900 11 257

 

Driftsleder Knut Øynebråten
T. Engene AS
Mobil 992 41 252

 
Fakta om Lya kraftverk

 

  • E-CO Vannkraft bygger Lya kraftverk i Ål kommune
  • Eiere er Ål kraftverk KF (30%) og E-CO (70%)
  • Kraftstasjonen blir liggende på kotehøyde 455 meter og inntaket på kotehøyde 640 meter
  • Rørgaten mellom inntaket og kraftstasjonen vil være på 1400 meter med en diameter på 1300/1400 mm
  • Kraftverket får en produksjon på nærmere 20 GWh, tilsvarende forbruket til ca. 1000 boliger
  • Anlegget idriftsatt mai 2008