Aggregat 1 er i gang

Onsdag i forrige uke gikk det nye aggregat 1 i Hol 1 rundt for første gang. Hendelsen ble behørig markert med "sving-dram" i edel vare... og bare blide fjes. Se bilder og video her.


Det gamle løpehjulet i Hol1 takker for seg

30. april ble det gamle løpehjulet i Hol 1 løftet ut. Det er en gammel arbeidshest som nå skiftes ut. Aggregatet ble idriftsatt i 1949. På disse 60 årene har aggregatet vært i drift i 300 000 timer og alene produsert formidable 10,5 TWh. Turbinen har tatt 9 milliarder omdreininger, som tilsvarer en distanse 90 ganger tur/retur månen.


Dråpenytt: Et nyhetsbrev om ny kraft i E-CO

E-CO satser på å bli størst i Norge på utbygging av ny vannkraft. De ulike prosjektene vi gjennomfører for å øke produksjonen av ny fornybar kraft vil bli presentert i et eget nyhetsbrev. Vi har kalt nyhetsbrevet Dråpenytt, fordi prosjektene vi presenterer bidrar til at vi får mer kraft ut av hver dråpe som faller i fjellet. I første nummer presenterer vi oppgraderingen av Hol 1 kraftstasjon.


Mer ny kraft fra E-CO: Kraftstasjonen Hol I oppgraderes

PM 15/07
E-COs kraftstasjon Hol I ved Hovet er under oppgradering. Både turbinhjul og generatorer skal skiftes ut. Effekten økes for alle de fire aggregatene, og produksjonen øker med til sammen 15 GWh. – Vi er glade over at vi nå har underskrevet kontrakt om leveranse av turbiner og generatorer, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.


Ny kraft fra Hallingdal utredes

E-CO har planer om flere vannkraftprosjekter i Hallingdal. Et av disse er oppgradering av Hol 1 kraftverk. Oppgraderingen vil kunne øke årsproduksjonen med 15 GWh, tilsvarende forbruket til 750 husstander.