Ny kraft fra Hallingdal utredes

E-CO har planer om flere vannkraftprosjekter i Hallingdal. Et av disse er oppgradering av Hol 1 kraftverk. Oppgraderingen vil kunne øke årsproduksjonen med 15 GWh, tilsvarende forbruket til 750 husstander.


Mer kraft i hver dråpe

To av E-COs kraftverk, Aurland 1 i Aurland og Hemsil 2 på Gol er oppgradert. Turbinhjula er skiftet ut og generatorene oppgraderte. Dette har medført at effekten har økt med 181 MW. Vi kan nå feire at alle de fem aggregatene i de to kraftverkene er ferdig oppgraderte og satt i drift.


Mer kraft i hver dråpe

E-COs kraftstasjon Hemsil II på Gol er under oppgradering. Turbinhjulene skiftes ut og generatorene oppgraderes. Effekten økes fra 41 MW til 49 MW for hvert av de to aggregatene, og produksjonen øker med 34 GWh.